TARAFSIZLIK TAAHHÜTNAMESİ

SİSTEMER BELGELENDİRME gerçekleştirdiği bütün belgelendirme hizmetlerinde gizlilik, bilgi güvenliği, bağımsızlık ve tüm faaliyetlerinde, (iç ve dış) tüm personeli ile tarafsızlığa önem verecek şekilde objektif, adil, dürüst hareket etmektedir.

 

Bu amaçla SİSTEMER BELGELENDİRME faaliyetlerini yürütürken, çalışanlarının her tür siyasi, ticari ve mali baskılardan uzak olması garanti altına alınmıştır.

 

Belgelendirme faaliyetlerine katılan bütün personel ve komitelerin kararını hiçbir şahıs veya kurum etki altına alamaz.

 

Belgelendirme talebinde bulunan firmaların ve personelleriin başvurularının alınması esnasında, herhangi bir menfaat çatışmasına neden olabilecek bir durum söz konusu ise bu firmalara ve personele belgelendirme hizmeti verilmez.

 

Sistem Belgelendirme Hizmetlerinin ISO/IEC 17021-1 ve Personel Belgelendirme Hizmetlerinin ISO/IEC 17024 çerçevesinde en iyi şekilde yürütülmesi esnasında müşterilerimizin sürekli memnuniyetinin sağlanması, şikayetlerin minimumda tutulabilmesi ve mevzuatlar/ standartlar çerçevesinde olmak kaydıyla müşteri istek ve beklentilerinin karşılanması için gerekli tüm kaynaklar sürekli olarak temin edilecektir.

 

SİSTEMER yürüttüğü belgelendirme faaliyetlerinde taraflara objektif olarak yaklaşım sergilemektedir ve çıkar çatışmasına sebebiyet verebilecek durumlar için gerekli önlemleri, tehditlerin elimine ve minimize etme yollarını potansiyel çıkar çatışması tablosunda belirtmiştir.

 

Belgelendirme yaptığı firmalara hiçbir şekilde danışmanlık hizmeti verilmeyeceği SİSTEMER tarafından garanti altına alınmıştır. Ayrıca herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet verilmemesi amacı ve tarafsızlık ilkesi ile çelişmemesi için, Personel Belgelendirme yaptığı kişilere belgelendirme konusu ile ilgili eğitim hizmeti verilmeyecektir.

 

SİSTEMER belgelendirme faaliyetleri kapsamında uluslararası ve ulusal standartlara, ilgili gerekliliklere uymayı taahhüt eder. Faaliyetler üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zarar veya risklere karşı mesleki sorumluluk sigortası yapılmıştır.

 

SİSTEMER belgelendirme işlemi için kendisine başvuruda bulunan kişi yada kuruluşlara, hiçbir şekilde uygulamayı hızlandırarak veya yavaşlatarak yapılan gizli ayrımcılıklar ve benzeri ayrımcı uygulamalarda bulunmayacak ve tüm süreçlerde ISO 17021-1, ISO 17024, TÜRKAK ve MYK Kuralları ile SİSTEMER Yönetim Sistemlerinin gerekliliklerine uyacaktır.

 

Genel Müdür/ Mahmut YILMAZ

14.11.2019